SİSTEM İŞLEYiŞİMiZ

Uzaktan eğitim sistemimiz ders materyallerinin öğrenciye tavsiye edilmesi, öğrencilerin ilgili materyallerden ödev ve proje çalışmalarını tamamlaması ve online olarak gerçekleştirilen sınavlara katılımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlarda yazılı sorular sorulmakta ve öğrencilerin bu soruları yorumlaması beklenmektedir.

Ayrıca üniversitemiz bünyesinde Online Kampüsümüz mevcut olup, öğrencilerimizin dersleri, ödevleri, sınavları vb. gibi durumlar online olarak gerçekleştirilmektedir. Uzaktan yüz yüze herhangi bir eğitim verilmemektedir. Her ne kadar internet bağlantısı gerekse de dersleri takip etmek için internet bağlantısı şart değildir. Yardımcı materyaller için internet bağlantısı faydalı olacaktır. Kampüsümüzden faydalanabilmeleri için öğrencilere kullanıcı adı ve şifre verilmektedir.

Ders kitapları ve diğer gerekli materyaller, öğrenci danışmanlarımızın tavsiyesi ile öğrenciler tarafından temin edilmektedir. Öğrenciler için bir ders programı tavsiye edilmektedir, öğrencinin bu programı süresi dahilinde uygulaması beklenmektedir. Bu durumda 150 krediyi tamamlayan öğrencimiz, okulumuzdan mezun olabilmektedir.

ADIM ADIM SISTEM iŞLEYiŞi!

Kayıt & Kabul Aşaması

 1. Direktörlüğümüz, merkezi Ankara’da bulunan ofisine gelen telefonlar ile öğrenci adaylarını karşılamaktadır. Detaylı bilgi için 0312 911 5093 nolu çağrı merkezimizi arayabilirsiniz!
 2. Direktörlüğümüz, merkezi Ankara’da bulunan ofisine yüz yüze görüşme için gelen öğrenci adayları ile başvurularını almaktadır. Detaylı bilgi için ofisimize bekliyoruz!
 3. Direktörlüğümüz, internet sitesinde bulunan başvuru formu ile başvurularını almaktadır.

Önbilgi Aşaması

 1. Her öğrenci adayı, sitemizde bulunan başvuru formunu doldurmak zorundadır.
 2. Başvurusunu yapan her öğrenci adayına önbilgi maili gönderilmektedir. İşleyiş konuları detaylı olarak anlatılıp, öğrenci adayına bilgi verilmektedir.
 3. Kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı ile birlikte, fiyatlandırma çalışması yapılmakta ve kendisi ile sözlü iletişime geçilmektedir. Kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı için bir sonraki kayıt aşamasına geçilmektedir.

Kayıt Aşaması

 1. Önbilgi aşamasında yer alan maddelerde de açıklandığı gibi kesin kayıt olmaya karar veren öğrenci adayı için gerekli işlemler başlatılmaktadır.
 2. Öğrenci adayından, kayıt bedeli olan tutarı resmi temsilcinin ŞİRKET hesabına yatırması talep edilmektedir.
 3. Kayıt bedelini yatıran öğrenci adayına, kesin kayıt için adına düzenlenen Bilgi formu ve Kayıt Sözleşmesi başvuruyu yapmış olduğu mail adresine elektronik ortamda gönderilir.
 4. Öğrenci adına düzenlenen ilgili sözleşme ile birlikte, kesin kaydını gerçekleştirmesi için fotoğraf,  nüfus cüzdan fotokopisi ve son mezun olduğu okuldan aldığı belge, talep edilir.
 5. Öğrenci kendi payına düşen bu sorumlulukları tamamladıktan sonra, evrakları direktörlüğümüz personeli tarafından kontrol edilir ve öğrencinin kaydı bir üst makam olan Üniversite Rektörlüğüne bildirilir.
 6. Öğrenci kaydının gerçekleştiği, elektronik ortamda Üniversite tarafından teyit edilir ve öğrenci adına düzenlenen öğrenci kayıt belgesi, direktörlüğümüze, rektörlük makamınca gönderilir.

Eğitim Aşaması

 1. Öğrenci, St Clements University Rektörlüğü tarafından Türkiye’de açılmasına izin verilen bölümlerde eğitim almaktadır.
 2. Öğrencinin takibi için, öğrenciye bir akademik danışman ataması yapılarak, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenci takip edilir ve yönlendirilir.
 3. Öğrenciye, bölümüne göre, St Clements University eğitim hayatı boyunca kullanacağı Uzaktan Eğitim Sistemi adı verilen internet kampüsü hesabı aktif edilir ve gerekli ders ataması direktörlüğümüzce yapılır.
 4. İnternet kampüsü öğrencinin eğitim hayatı boyunca çalışmalarını kayıt altına almak için kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ödev, sınav ve tez çalışmalarıdır. Öğrenciler, yapmış olduğu bu çalışmalardaki başarı durumuna göre Rektörlükçe mezun edilmekte ve diplomaları da yine Rektörlükçe, gönderilmektedir.
 5. St Clements University, öğrencilerine Avrupa Uzaktan Eğitim sisteminde uygulanan teknik ile, proje ödevleri hazırlatarak, çeşitli sunumlar yaptırarak ve tezler yazdırarak eğitimini vermektedir.
 6. Proje/ders ödevleri için akademik kitaplar seçilerek, bu kitaplardan çeşitli ödev veya özet çalışması yapılması ve yapılan çalışmaların zamanında, sisteme yüklenmesini beklemektedir.
 7. Her öğrenci, zamanında ilgili ödevleri sisteme yüklemekle mükelleftir. Zira yapmış olduğu bu ödev çalışmaları dönem sonu notu olarak değerlendirilmektedir.
 8. Öğrencilerden, kayıtlı olduğu bölüme göre HER DÖNEM, her ay bir özet çalışması veya araştırma ödevi olacaktır.
 9. İlgili ödev çalışmalarını tamamlayan öğrenci her dönem sonunda, her dersten ayrı ayrı olmak koşulu ile sınava tabi tutulabilir. St Clements University’de sınavlar yönetmeliğe göre, internet üzerinden online olarak düzenlenir. Sınavlarda yazılı/yorum soruları sorulmakta olup, öğrencilerin bu soruları belirli bir süre içerisinde cevaplaması beklenir. 
 10. Yukarıdaki tüm işlemleri tamamlayan öğrenci, mezun olabilmek için son aşamada tez ödevi ile görevlendirilir. Tezler ve makaleler ingilizce yazılmak zorundadır.

Mezuniyet Aşaması

 1. Öğrencilerin mezun olabilmesi için ders/eğitim aşamasında yazılı olan tüm gereklilikleri yerine getirmesi mecburidir.
 2. Bu gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenci, gereklilikleri tamamlayana kadar mezun edilmez.
 3. Ders/sınıf geçme notu 50 olup, her öğrencinin bu notu alması beklenir.
 4. Öğrencilerin St Clements University eğitim hayatları boyunca yapmış olduğu tüm çalışmalar, ödevler, projeler ve sınavlar İngilizce dilinde yapılır, ödevler  makaleler beraberinde transkript düzenlenmesi ve DEKANLIK onayı ile Üniversite Rektörlüğüne, elektronik ortama aktarılarak iletilir. Aynı zamandan bu çalışmalar, bir Flash Bellek aracılığı ile fiziki olarak Direktörlüğümüzce, Rektörlük merkezine gönderilir. Öğrencinin mezuniyet içi hazır olduğu, St Clements University tarafından öğrenciye bildirilir.
 5. 4 nolu maddede açıklanan tüm çalışmaların, tamamlanma süresi ortalama 60 gündür.
 6. Tüm mezuniyet çalışması Rektörlük Merkezinde, akademik ve mütevelli heyet tarafından yapılır. Ders/eğitim aşamasında yazılı olan tüm gereklilikleri yerine getirmeyen öğrenci, akademik heyette değerlendirmeye alınmaz ve eksiklikleri tamamlanması istenir.
 7. Merkez’de bulunan Akademik heyet tarafından incelenen öğrenci çalışmaları, heyetçe uygun bulunduğu takdirde, heyet onayı ile mezun edilir. Üniversite merkezinde bu çalışmanın tamamlanma süresi ortalama 90 gündür.
 8. Heyet onayı ile St Clements University mezunu olan öğrencinin diploması ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript), St Clements University Rektörlüğünce hazırlanır ve öğrenciye teslim edilmek üzere kargolanır.
 9. Merkez idarece Türkiye’ye gönderilen diploma ve ekleri ortalama 30 gün içerisinde Türkiye’ye ulaşır.