St. Clements University, Uluslararası akreditasyon bakımından dünyadaki sayılı üniversitelerden birisidir. Bölgesel bir üniversite değildir.

Birçok devletin, mezunlarını kamu sektöründe istihdam ettiği bir üniversitedir.

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu “YÖK” tarafından tanınan üniversiteler içinde yr almaktadır. e-devlet üzerinden tanınırlık belgesini adınıza alabilirsiniz. 

Akreditasyonlardan da anlaşılacağı üzere, birçok ülkede faaliyet gösteren bölgesel üniversiteler/eğitim kuruluşları ile karıştırılmamalıdır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 8 yerleşik  kampüsü olan tek Uluslararası akredite ve Hükümet ve Eğitim Bakanlıkları ve Yüksek Öğretim Kurumları onaylı Üniversitedir.

St. Clements University (T&C Registration Number E. 14905), aşağıdaki eğitim kurumları tarafından akredite edilmiştir/hükümet onaylarına sahiptir:

St. Clements University Niue Yüksek Öğretim Kurumu, bir Üniversite olarak Niue Hükümeti tarafından tescillidir ve bir devlet üniversitesidir. St. Clements University Higher Education School – Niue – www.stclements.edu.nu, St. Clements University Higher Education School – Niue – www.stclements.edu.nu St Clements University Higher Education School – Niue is licensed by the Niue National Government as a Higher Education school. )

St.Clements University-Lausanne- www.scusuisse.ch // St.Clements University-Lozan- bu listede de görüleceği üzere, tescilli Canton of Vaud (İsviçre’nin 26 Resmi Katon’undan biri) bir üniversitesidir. Diplomaları dünya çapında geçerli olup, meslek odaları tarafından tescil edilmiştir. (St Clements University – Lausanne – www.scusuisse.ch // St Clements University – Lausanne is licensed as a University business in the Canton of Vaud and is listed on here. It only issues degrees in co-operation with internationally recognised professional qualification awarding bodies.)

St. Clements University – Somalia – www.stclements.edu/SomaliaSt. Clements University, Somali Federal Hükümeti tarafından resmi olarak tescil edilmiş bir akredite üniversitedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri, ülkede resmi makamlarca kabul edilmektedir. St. Clements University – Somali Kampüsü Mogadishu’dadır. (St. Clements University – Somalia – www.stclements.edu/Somalia) St. Clements University is accredited by the Transitional Federal Government of Somalia to issue Bachelor, Master and Doctorate degrees. It has a Campus Learning Centre in Mogadishu in conjunction with the Centre for Training and Consultancy.)

Ayrıca, St. Clements University, burada yazılı olmayan birçok kampüs ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine, dünyanın birçok ülkesinde devam etmektedir birçok ülkenin Eğitim Bakanlıkları ve Yüksek Öğretim Kurumları, akreditasyonlarını bu kaliteli eğitim – öğretim karşısında arttırmaktadırlar. Bunun yanında Niue, Somali ve Canton of Vaud, St. Clements University Group’a bağlı Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurumlarını ulusal ve bireysel organizasyonlar ile akredite etmektedirler.

Amerika Birleşik Devletleri akreditasyonu, tamamıyla, devletten ayrı ve özel kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirildiği için yani devletin eğitim – öğretim sürecinde Üniversiteler ile ilgili bağlayıcı bir yönetmeliği bulunmaması sebebiyle son birkaç yıldır genel olarak, Amerika Birleşik Devletleri Federal Eğitim Bakanlığı ya da Uzaktan Eğitim ve Öğretim Konseyi ‘ne bağlı altı akreditasyon kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. (In the USA accreditation is an entirely voluntary process, carried out by private non-government agencies. Over the past few years accreditation in the USA has generally meant accreditation from one of the six regional accreditation associations recognised by the USA Federal Ministry of Education or the Distance Education and Training Council.)


Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğrenim Akreditasyon Kurumu’na (CHEA) bağlı yaklaşık 60 Mesleki Oda bulunmaktadır. (In the United States there are also approximately 60 professional accreditation agencies recognised by the USA Department of Education or the Council for Higher Education Accreditation (CHEA).

Dünyada özellikle, İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde profesyonel akreditasyon, kalifikasyon tescil kurumlarınca gerçekleştirilmektedir. (Elsewhere in the world, in particular Commonwealth countries, this professional recognition is carried by professional qualification awarding bodies.)

Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri dışında tüm üniversiteler genel olarak (Birleşik Krallık – İngiltere dahil)ilgili hükümetler tarafından tanınma prosedürüne tabi tutulurlar. Üniversite kavramı, dünyanın her yerinde Eğitim Bakanlıkları ve/veya Yüksek Öğretim Kurumları tarafından bazı yönetmeliklere göre hareket ederler. (Outside of the USA Universities are chartered (UK) or licensed by their respective governments, but not generally accredited. The word “University” is generally restricted and needs Ministry of Education permission to be used.)

Birçok ülke Yüksek Öğretim Kurumları vasıtasıyla bu işlevi gerçekleştirir. Bunlara, Malezya – LAN, Ghana- NAB, Avustralya – ARC vb. örnek gösterilebilir. Bu kurumlar genel olarak akreditasyon ve tanınma sürecini belirler. (Many countries have accreditation Boards or Councils etc. which accredited particular courses e.g.:- Malaysian – LAN, Ghana- NAB, Australia – ARC etc. These bodies generally register the institution and only accredit their courses.)

Dünyadaki çeşitli mesleki odalar ise (Örn.: Institute of Financial Accountants Microsoft) kendi programlarını akredite edebilirler. (Through out the world various professional bodies (e.g.: Institute of Financial Accountants) and business (e.g.: Microsoft) accredit courses taught by educational institutions and accredits them to teach their programs.)

1- St. Clements University– Somali, Somali Federal Hükümeti Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir üniversite olarak kabul edilmiştir.

2- St. Clements Üniversitesi ve Yüksek Okulu Niue’de Niue Hükümeti’ne bağlı,Eğitim Bakanlığı tarafından lisanslı ve resmi bir okuldur.

3- St. Clements University – Lozan – İsviçre, Canton of Vaud tarafından resmi bir üniversite olarak kabul edilmiştir.

4- Yukarıdaki bahsi geçen oda, kurum ve kuruluşlar Uluslararası Uzaktan Eğitim Birliği’nin üyesidir.

5- Uluslararası Uzaktan Eğitim Birliği, akreditasyonlarını IADL yönetmeliklerine istinaden teftiş temelli, kalite-kontrol süreçleri ile gerçekleştirmektedir.

6- Birçok fakülte sistematik olarak, bir dizi kalifikasyon sürecine tabi tutulmaktadır bu işlevler, farklı profesyonel meslek üyesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

7- Ancak Malezya, Nijerya, Benin ve Çin’deki ilgili devlet prosedürlerinin farklı olması sebebiyle Üniversitemiz buralarda bir devlet üniversitesi değildir.

8- Üniversitemiz, Çin için bir birleşik mezuniyet programı uygulamakta ve kampüste resmi bir ofise ve öğretim üyelerine sahip olmakla birlikte, uzaktan öğrenim programları üzerine South China University of Technology ile müşterek olarak çalışmaktadır yani burada farklı bir akreditasyon durumu söz konusu olmaktadır.

St. Clements Universitesi İsviçre Kampüsleri, İngiltere’den denklik almayı başardı.

St. Clements Universitesi İsviçre Kampüsleri, İngiltere’den denklik almayı başardı. Eğitim ve diplomalar, UK OFQUAL  standartlarında, 2016 yılı itibariyle İngiltere tarafından tanınmakta. İngiltere tarafından tanınan bir üniversitede okumanın maliyeti ortalama 15.000 USD. Akreditasyolar, tanınma süreçleri, tanıyan devlet, hükumet, kurum ve kuruluşlar her geçen yıl göğsümüzü kabartacak şekilde artmakta. Öğrenci ve mezunlarımıza, adı birkaç il ya da ilçede bilinen değil, tüm dünyada tanınan bir Üniversitede okuduklarını hatırlamanın gururunu yaşamaları gerektiğini hatırlatarak müjdeleriz.

Université Suisse Privée St Cléments – SCPSU Business School was established to develop a range of degree courses in co-operation with a range of industry leading Professional qualification awarding bodies. The majority of the professional bodies that Université Suisse Privée St Cléments have been working with are based in UK and it has become desirable for Université Suisse Privée St Cléments to establish programs which will also lead to a UK accredited education qualification.

As part of this Université Suisse Privée St Cléments has opened SCPSU Business School to offer a range of programs that not only fulfil the curriculum and membership requirements of industry leading professional bodies, but also lead into a direct pathway to UK degree qualifications. Thus SCPSU Business School has been established to offer dual Université Suisse Privée St Cléments and UK OFQUAL accredited awards.

UK ACCREDITATION SYSTEM

What are United Kingdom (UK) Accredited Qualifications?
In the United Kingdom, accredited qualifications, also known as regulated qualifications are those that are reviewed, recognised and monitored by the regulatory bodies in order to make sure that they meet specific criteria and quality standards. The requirements for the qualifications to be accredited are set out in the Regulatory arrangements for the Qualifications and Credit Framework. Once proposed qualifications meet the requirements set out in the mentioned document, they are listed in the Register of Regulated Qualifications where can also be found a list of recognised awarding organisations who have the power to award qualifications within the Qualifications and Credit Framework (QCF), the national credit transfer system in England, Wales and Ireland. Scotland has its own framework – the Scottish Credit and Qualifications Framework which is jointly regulated by several awarding and regulatory bodies.

Which Types of Qualifications are Accredited by Regulatory Bodies?
The regulatory bodies are responsible for accreditation of a wide range of qualifications ranging from Entry Level Qualifications to the Higher Level Qualifications (Level 4 in the QCF or above) including vocational and work-related qualifications.

Who are the Regulatory Bodies?
There are four main regulatory bodies in the UK who recognise awarding organisations and their qualifications. The Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL) regulates qualifications in England and vocational qualifications in Northern Ireland, the Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills (DCELLS) is Wales’ qualifications regulator, the Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) regulates qualifications, with the exception of vocational qualifications, in Northern Ireland, while the Scottish Qualifications Authority (SQA) regulates and awards all qualifications except for degrees in Scotland.

Awards for Training and Higher Education (ATHE)

ATHE is a nationally recognised awarding body, which is regulated by OFQUAL and it has articulation agreements with a number of universities (see https://athe.co.uk/progression-routes). This ensures clear progression routes onto related programmes at universities, depending on the level and size of qualification completed.