Eğitim Dili

Eğitim Dilimiz Lisans ve Lisansüstü Eğitimlerde İngilizcedir

Ders İşleyişi

Akademik kadro tarafından belirlenen eğitim kaynaklarının okunması ve kaynaklardan verilen ödevlerin yapılması ile eğitim devam eder. Bazı Bölümlerde canlı online dersler bulunmaktadır ve %70 derslere katılma zorunluluğu vardır. 

Ders dönemleri sonunda sınavlar ve /veya ödevler ile not alırsınız dersi geçmeniz veya kalmanız bu notlandırma sistemine bağlıdır.

Lisans veya Lisansüstü eğitimlerde tez yazılması zorunludur.

Yardımcı Kaynaklar Nelerdir

Akademik kadromuz tarafından hazırlanan eğitiminize değer katacak kitapların yanı sıra Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış sunum dosyaları veya eğitim videoları bazı bölüm derslerinde bulunmaktadır.

Eğitim kitapları öğrenciler tarafından temin edilmelidir.

Kayıt için Sınav Gereklimi

Lisans seviyesi bölümlere kayıt olmak için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS sınavlarına girmişlerse, daha önce bir yüksek öğretim kurumuna kayıt olmuşlarsa veya devam ediyorlarsa üniversitemiz bölümlerine kayıt yaptırabilirler.

Herhangi bir sınava girmemiş adaylar lise mezuniyet belgeleri ve Ön kayıt formu akademik kurulumuz tarafından incelendikten sonra üniversitemize kabul edilmektedirler.

Lisansüstü bölümler için sınav şartı varmı?

Lisansüstü bölümler ve Doktora bölümleri için Ön Kayıt formu ve daha önce mezun olunan bölümlerin transkriptleri akademik kadromuz tarafından incelendikten sonra üniversiteye kayıt işlemleri yürütülmektedir.

Çift anadal imkanı var mı?

Üniversitemizde aynı anda çift anadal okuma imkanınız vardır

Bütünleşik Eğitim imkanı var mı?

Üniversitemizde bütünleşik eğitim imkanımız bulunmaktadır.

Eğitim süresini kısaltma imkanı var mı?

Üst sınıflarda alabileceğiniz dersler varsa, eğitim danışmanı akademisyen tarafından uygun bulunması durumunda üst sınıflardan ders alarak eğitim sürenizi kısaltabilirsiniz

Resmi Kurumlarda Öğrenciliğim veya mezuniyetim tanınırmı

Resmi veya özel kurumlarda eğitiminizin tanınması kurumunuzun Açıköğretim Üniversitesi ile ilgili uygulamalarına bağlı olarak değişmektedir. 

YÖK akreditasyonu var mı?

Üniversitemiz YÖK tarafından uluslararası üniversitelerin tanınırlık kataloğunda Liberya Kampüsümüz yer almaktadır.

https://okultanima.yok.gov.tr/ adresinden üniversitemizin tanınırlığını sorgulayabilirsiniz (seçilecek kampüs ülke Liberya)

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir.

Yök tanınırlığının olması Üniversitenin ilgili bölümünün Türkiye de denkliği olacağı anlamına gelmez. Denklik işlemlerini kişilerin şahsen başvuru yaparak takip etmeleri gerekmektedir. Mezuniyetinizde denklik önemli ise mutlaka YÖK denklik şartlarını inceleyiniz. 

Askerliği ertelermi?

Uzaktan eğitim veren üniversitemizde eğitim görmeniz askerliği ertelememektedir.

Burs imkanı var mı?

Bölüm ve burs imkanları hakkında bilgi almak için eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Derslerinden muaf olma imkanı var mı?

Daha önce okumuş olduğunuz yüksek öğretim derslerinizi resmi transkript ile ispatlamanız durumunda üniversitemiz kurulu tarafından değerlendirmeye alınabilir. Uygun görülürse derslerden muaf olabilirsiniz. 

Üniversitenin mezun ve okuyan öğrencileri hakkında bilgi

31.12.2023 tarihi itibariyle Türk Mezun Öğrenci (TR) sayısı 569 kişidir. Kayıtlı Türk Öğrenci sayısı (TR) 244 kişidir. St Clements University 1995 yılından beri Mezun olan Genel öğrenci sayısı ise 158801 kişidir.

Yök Denkliği

YÖK, Yüksek Öğrenim Kanunu ve buna bağlı bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu’nun kısaltmasıdır.

Türkiye kanunlarına göre, üniversite eğitiminin Türkiye’de memuriyet yapacaksanız, KPSS vb. sınavlara girecekseniz geçerli olması için eğitimin YÖK’e bağlı bir yerel üniversiteden ya da YÖK’ün eğitimine onay verdiği bir yabancı üniversiteden alınması gerekmektedir. Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre başvuru yapılır ve YÖK Kurulu tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra denklik verilir. 

Uzaktan öğretim kapsamı dışında kalan ve Türkiye’de karşılığı olmaksızın ekstern ve gıyabi öğretim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim ve öğretim süreci sonunda alınan diplomalara ilişkin denklik başvuruları örgün eğitim şartlarını karşılamadığı için reddedilmektedir.

 

 

Diplomanın Geçerliliği nedir?

Şu anda uzaktan eğitim yoluyla verilen öğretimin YÖK denkliği ya da iddiası bulunmamaktadır. 

Bu konuda  öğrenci ya da mezunun avantaj veya dezavantajlarını aşağıdaki soru-cevaplarda bulabilirsiniz. 

Türkiye’de Üniversite’ye girmek için bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Dolayısıyla sınavsız giriş sebebiyle ilgili hükümlerin hiçbirisi Üniversite öğrenciliği ve/veya mezuniyeti için geçerli ya da gerekli değildir. Üniversite Uluslararası Mütevelli Heyeti ve bağlı olduğu ülke kanunlarına tabidir. Ancak eğitim verdiği ülkelerde, o ülkenin ilgili kanunlarına göre hareket etmektedir. Üniversite yönetmelikleri Mütevelli Heyeti tarafından Rektörlük emri ile Dekanlık Makamı ile uygulanır. Sınav şartı aranmaması sebebiyle de Uluslararası geçerli olan Mütevelli Heyeti Yönetmeliği tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geçerlidir.

Dünyanın birçok ülkesinde Yüksek Öğretim Kurumu mevcut değildir. Diğerlerinde ise bu görevi genellikle Eğitim Bakanlıkları üstlenmiştir. Mezunların kriterleri ise o ülkenin ilgili üniversiteyi tanıyıp tanımamasına göre ilgili ülke tarafından belirlenir. Türkiye dahil birçok ülkenin üniversitesinin ya da üniversitelerinin, her ne kadar o ülke kanunlarına göre tanınıyor olsa bile bir başka ülkede tanınmaması ihtimali her zaman vardır. Bu, başvuru sahibinin başvurusu ardından yapılan kısa ya da uzun araştırma neticesinde karara bağlanır. Yani bir ülke mezununun bir başka ülkede diplomasının geçerliliğinin, öğrencinin kapasitesi, girdiği ya da başarılı olduğu sınav sayısı ve akademik öğrenim kalitesi ne olursa olsun hiçbir şekilde dünya çapında garantisi yoktur. Ancak kendisini kanıtlamış ve daha önceden mezunları tarafından başvuru yapılarak emsal listesine kaydedilmiş üniversiteler bu duruma istisnadır. Kaldı ki, dünyanın en saygın üniversitelerinin mezunlarının Türkiye’de kabul edilmemeleri ve/veya yeni bir sınava tabi tutulmaları buna örnektir. Bu durum dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak St. Clements University öğrenci ve mezunlarının bu konuda şansı çok daha yüksek bulunmaktadır. Zira Üniversitein kampüslerinin çok olması ve her geçen gün bunların ve bağlı oldukları ülkelerin sayılarının artması, herhangi bir ülkedeki St. Clements University öğrenci ve mezununun yine St. Clements University kampüsü olan bir ülkede diploma denkliği başvurusunu kolaylaştırmaktadır. Zira başvuru yapılan ülke zaten St. Clements University ‘i tanıdığı için tanınma ile ilgili bir problem ya da evrak vb. yükü olmamaktadır. Ancak başvuru neticesinde denklik ilgili ülkede verilse bile öğrenim görülen dil ve mezun olunan programın, ilgili ülkede iş yapmak için geçerli mantıki koşulları da taşıması gereklidir. Zira A Programından mezun olan bir öğrencinin bir başka ülkede aynı program mezunlarıyla aynı statüye derhal konulması beklenemeyebilir, ilgili kurum ya da üst kurum, Üniversite denkliğini kabul etse bile Program denkliğinden emin olmak isteyebilir. 

Bu durum, yatay geçiş suretiyle öğrenciliğine bir başka ülkede, dil problemi yaşamasa bile devam etmek isteyen bir öğrenci için de geçerlidir. Bu, öğrenciliği ya da mezuniyeti zorlaştırıcı bir durum değildir, aksine ilgili statüye, akademik unvana ve diplomanın verilmesi ve hak edişe yakışmak sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Üniversite, kurulduğu 1995 yılında beri bu misyonuyla gerçekleştirdiği tüm akademik çalışmalarının verdiği mezunların haklarının muhafazası ve arttırılması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Yök denkliği olmaması dezavantajı nedir? Avantajarı var mıdır?

YÖK denkliğinin olmaması, Türkiye için KPSS vb. sınavlara giremeyeceğiniz anlamına gelir. Yani Yüksekokul mezunlarının istifade ettiği askerlik vb. hususlar için mezuniyetiniz size faydalı olmayacaktır, memuriyet vb. konularda gireceğiniz sınavlar için katkısı olmayacaktır. Çünkü denklik sorulabilmektedir.

 

Fakat bu bahsi geçen konular dışında bir olumsuzluk olmadığı gibi, diğer bir çok ülkenin ve hatta uluslararası üniversitenin mezunlarında çok daha şanslı bir durumdasınız, zira emsal teşkil edecek durumdaki birçok mezun birçok ülkede birçok, kamu ve bürokrasi dahil önemli görevlerde bulunmaktalar.

 

Ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ile uluslararası akademik camiada diplomanızı kullanabilmektesiniz.

Psikoloji Lisans mezunu olduğumda ne yapabilirim?

St.Clements University Psikoloji Bölümü, öğrencinin insan psikolojisi ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir.

Psikoloji Bölümü Lisans mezunları, Psikoloji mezunu unvanı alırlar. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitede yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur.

 

Mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir muayenehane, psikoterapi merkezi, tedavi-rehabilitasyon merkezi açamazsınız, zira Türkiye Kanunlarına göre YÖK’e tabi olan psikologların bile böyle bir hakkı yoktur. Zira Türkiye’de psikologlar Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olurlar. Dolayısıyla felsefi alanda eğitim gördükleri için özellikle sağlık sektöründe çalışmaları beklenemez. Ancak St. Clements University Psikoloji Bölümünde gördüğünüz dersler daha az felsefi ağırlıklıdır.

Türkiye’deki Üniversitemizi tanıyan sivill toplum kuruluşları aşağıda sıralanmıştır. 

Psikologlar ve Sosyologlar Derneği

Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği  

Türkiye’deki Klinik Psikoloji ve Psikologlar Derneği 

Türkiye’deki Sosyal Psikoloji ve Psikologlar Derneği 

Endüstriyel Psikoloji ve Psikologlar Derneği 

Medikal Psikoloji ve Psikologlar Derneği

Psikologlar Federasyonu

Bu akademik ve akreditasyon çalışmalarına çıkardığımız akademik yayınları, öğrencilerin tezlerinin kitaplaştırılmasını, dergi vb. süreli yayınları, Naturopathy Tıp Derneği dahil birçok tanınması gerçekleşmiş prosedürü da dahil edebiliriz.

 

Hukuk Mezunu Olduğumda ne yapabilirim?

Uluslararası Hukuk Bölümü, öğrencinin Uluslararası Hukuk ile ilgili temel bilgilerden başlayarak öğrenim hayatının yarısında bu bilgilere haiz olması ve kalan sürede de bu bilgileri pratikte görevi için uygulayabilmesi temelleri üzerine eğitim vermektedir.

St. Clements University Uluslararası Hukuk Lisans mezunları, Uluslararası Hukukçu unvanı alırlar. Bu unvan, dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu unvanı Yüksek Lisans (Master) için kullanabilirsiniz. Eğer Yüksek Lisans ya da Doktoranızı yine Üniversitede yapacaksanız yine sınava girme zorunluluğunuz yoktur. Zira bu zorunluluk, YÖK’e tabi olanlar hariç hiçbir uluslararası üniversitede yoktur. Yani dilediğiniz üniversiteye, yatay geçiş dahil, ilgili Üniversite Mütevelli Heyeti – Yönetmelikleri dahilinde öğrenciliğiniz ya da mezuniyetiniz ile geçiş yapabilirsiniz.

 

Mezun olduğunuzda, Türkiye’de bir baroya kaydolamazsınız. Dolayısıyla Türkiye dahil, dünyanın her yerinde YÖK denklik şartı aranmayan tüm kurumlarda ve özel tüzel yapılarda Hukuk Müşavirliği görevinizi icra edersiniz. Yine St. Clements University Uluslararası Hukuk Bölümünde gördüğünüz dersler normal Hukuk Fakültesi derslerinden farklıdır, daha çok uluslararası hukuk işlenir, dolayısıyla da bu durum Türkiye için bir mezun açığı durumuna bir alternatiftir.

Doctor of Letters Unvanı alabiliyor muyuz?

Doctor of Letter, bir doktora derecesidir. Tüm dünyada PhD Derecesinin bir üstü olarak tanımlanır.


Mezun olanlar, bu dereceyi diğer doktora mezuniyeti gereklilikleri ile hak edemezler. Bu dereceyi vermeye her üniversite de haiz değildir. Birçok ülkede bu derece, doktora öğrenciliğinin gerektirdiği şartların haricinde, öğrencinin başarılı olması, özellikle bilimsel ve akademik bir çalışmayı literatüre kazandırmış olması ve bir ödüle konu olması koşulu ile verilir. Bu dereceyi verebilen Üniversitelerde ise çok sınırlı bir kontenjan dâhilinde hareket etmek gereklidir.


İngiltere, Avustralya ve Hindistan’da bu derece “Yüksek Doktora Derecesi” anlamına gelmektedir. Fransa’da ise bu derece, 1984 yılında beri Doktoranın bir üst sınıfı olarak değerlendirilmektedir. Bu derece için herhangi bir akreditasyon ya da denklik dünyanın hiçbir yerinde şu ana kadar ihtilafa söz konusu olmamıştır.


St. Clements University, koşulları karşılamaları kaydı ile zaman zaman bu dereceyi vermektedir. Bu derece için yüksek bir performansın, özel bir çalışma ile gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu dereceyi almanın, yüksek performans gösterilse bile normal Doktora derecesini hak edip almak gibi bir garantisi yoktur. Dolayısıyla başvuruların hepsi Doctor of Letters olarak cevaplanmayabilir

Üniversitenin Kampusu var mı?

Dünyanın birçok ülkesinde Kampüslerimiz olmasına karşılık, bazı ülkelerde de Enformasyon Bürolarımız bulunmaktadır. 

Kampüsler ve adreslerine Hakkımızda bölümünden ulaşabilirsiniz

Türkiye mezunları hangi ülkelerde tanınır

St. Clements University mezunları, Hakkımızda bölümünde yer alan tüm ülkelerde tanınırlar. Ayrıca Akrediteler ile 100 ün üzerinde ülkede diplomanızı kullanabilmektesiniz. 

Öğrencimiz yatay geçiş istiyorsa; (tüm ülkeler için geçerli) Geçiş yapacağınız programın o ülkede mevcut olması gerekir. 

Mezunumuz o ülkede iş yapmak, o ülke kamu kurumunda görev yapmak ya da o ülkenin sağladığı tüm haklardan diploması ile faydalanmak istiyorsa birinci şart o bölümün o ülkede olması gerektiğidir. 

Bazen ilgili ülke dilini bilmenizi isteyebilir, bazen ilgili ülke kamu kurumları ya da üst kurumları, gördüğünüz ya da görmediğiniz dersleri karşılaştırmak isteyebilir, bu istisnai durumlar ülkeye göre, iç hukuku ya da uluslararası hukuk veya işleyişine göre küçük farklılıklar gösterebilir. 

Dekanlık Makamımızın nezdinde yapılacak başvurular ile  yatay geçiş, tanınma prosedürü vb. olanakları elde edebilirisiniz.

Aradığınız soru cevabınız bulamadınız mı bizimle iletişime geçebilirisiniz